Colegiul Medicilor ARAD

Transferul medicilor

Art. 418 din Legea nr. 95/2006 prevede:

(1) Medicii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 376 se pot înscrie ca membri ai CMR la colegiul teritorial în a cărui rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea sau la colegiul teritorial în a cărui rază îşi au domiciliul sau reşedinţa.

(2) Medicii luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial, dacă exercită activităţi medicale şi pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligaţi să anunţe şi acest colegiu.
Conform procedurii publicate în Monitorul Oficial nr. 164 / 28.02.2020 de către Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România, membrii Colegiului Medicilor din România luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial se pot transfera în cadrul altui colegiu teritorial urmând procedura de mai jos:

Medicul va depune la colegiul teritorial în care este înscris:
a) cererea de transfer – descărcați aici;
b) copia actului de identitate sau adeverinţă de la noul loc de muncă;
c) certificatul de membru – în original.

Documentele pot fi depuse personal de către solicitant, printr-un reprezentant cu împuternicire notarială, prin serviciile poştale sau de curierat. Transmiterea documentelor se poate realiza şi prin intermediul poştei electronice, caz în care cererea de transfer va purta semnătură electronică extinsă. În acest caz, certificatul de membru în original va fi remis colegiului teritorial în care este înscris medicul, cel mai târziu până la data aprobării cererii de transfer, în vederea anulării lui.

Înaintea eliberării notei de transfer, medicul solicitant are obligația de a achita la zi cotizația datorată către colegiul de unde dorește să plece.

Dacă la nivelul colegiului de unde se transferă medicul s-a înregistrat o sesizare împotriva sa ori a fost declanșată ancheta disciplinară, sesizarea, respectiv dosarul disciplinar se va transmite colegiului la care medicul se transferă.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de transfer, colegiul teritorial în care este înscris medicul va transmite către colegiul în care medicul dorește să se înscrie, în format electronic, următoarele documente:

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea formularului de transfer, colegiul teritorial primitor verifică concordanţa dintre documentele transmise şi datele din sistemul informatic şi comunică medicului şi colegiului teritorial în care acesta este înscris acceptarea sau respingerea cererii de transfer.