Colegiul Medicilor ARAD

DATORITĂ PANDEMIEI COVID-19, ACTIVITATEA CU PUBLICUL A COLEGIULUI MEDICILOR ARAD SE DESFĂȘOARĂ ASTFEL:

DEPUNEREA DOCUMENTELOR NECESARE REAVIZĂRII SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE LA ADRESA DE EMAIL: colmedar@yahoo.com

ȘI SE VOR ELIBERA LA SEDIU ÎN ZILELE MENȚIONATE – LUNI ȘI JOI ÎNTRE ORELE 09-13, PRIN PROGRAMARE TELEFONICĂ SAU PE EMAIL.

TEL. CONTACT: 0257211555 sau 0748138809

Jurământul lui Hipocrate

„Odată admis printre membrii profesiunii de medic,
Mă angajez solemn să-mi consacru viaţa în slujba umanităţii.
Voi păstra profesorilor mei respectul şi recunoştinţa care le sunt datorate,
Voi exercita profesiunea cu conştiinţă şi demnitate,
Sănătatea pacienţilor va fi pentru mine obligaţia sacră,
Voi păstra secretele încredinţate de pacienţi, chiar şi după decesul acestora,
Voi menţine, prin toate mijloacele, onoarea şi nobila tradiţie a profesiunii de medic,
Colegii mei vor fi fraţii mei,
Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, partid sau stare socială,
Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană de la începuturile sale chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii.
Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare! ”