Ultimele Anunţuri

MESAJUL PREȘEDINTLUI

Stimați colegi,

Nici un cuvânt nu poate exprima recunoștința infinită față de voi toți, clinicieni, medici de familie, asistenți medicali și toți profesioniștii din domeniul sănătății, care au fost (și încă sunt) în prima linie a luptei împotriva COVID 19, salvând cât mai multe vieți, fiecare la locul său de muncă.

Se impune mai mult decât oricând cooperare în echipă a corpului medical, demnitatea curajului echilibrat de unire, uniune și unitate la nivelul Colegiului medicilor și, bineînțeles efectuată numai în scopul și beneficiul omului suferind. Încrederea și cooperarea deontologică reciprocă între medici, secții și compartimente aduce numai satisfacții reciproce de ambele părți, alături de respect și omenie.

Apărarea demnității, promovarea drepturilor și intereselor organizației noastre în toate sferele de activitate rămâne ca deziderat de primă linie.

Prin autoritatea Dvs, a Consiliului Judetean al CM din jud Arad, a tuturor membrilor Colegiului cer sprijin și implicare în susținerea celor 3 vocații : Organizarea profesiei, Activitatea științifică, Jurisprudență, Atitudini corecte în bioetică.

Să nu uităm că ATRIBUTELE noastre sunt: apărarea INTERESELOR PROFESIEI , respectarea OBLIGAȚIILOR MEDICILOR FAȚĂ DE BOLNAV.

NIMIC NU TREBUIE SĂ OCULTEZE BINELE COMUN

Avem nevoie de un portofoliu de încredere din partea populației.

Esențial fiind:

- cooperarea între instituții

- atmosferă benefică prin atragerea întregului personal sanitar

- conjugarea eforturilor tuturor specialiștilor în toate sectoarele de activitate

- menținerea onoarei și nobila tradiție a profesiunii.

 

In numele Colegiului Medicilor din Județul Arad

Prof. Dr. Maria Pușchiță 

 

 

JURĂMÂNTUL LUI HIPOCRATE

 „ Odată admis printre membrii profesiunii de medic,

Mă angajez solemn să-mi consacru viaţa în slujba umanităţii.

Voi păstra profesorilor mei respectul şi recunoştinţa care le sunt datorate,

Voi exercita profesiunea cu conştiinţă şi demnitate,

Sănătatea pacienţilor va fi pentru mine obligaţia sacră,

Voi păstra secretele încredinţate de pacienţi, chiar şi după decesul acestora,

Voi menţine, prin toate mijloacele, onoarea şi nobila tradiţie a profesiunii de medic,

Colegii mei vor fi fraţii mei,

Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, partid sau stare socială,

Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană de la începuturile sale chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii.

Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare! ”